top of page
En inzoomad bild på vår en slang

Kvalitet och miljö

RörTemas kvalitets- och miljöpolicy
Ansluter till SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 14001:2004.

Kvalitetspolicy


Vi ska uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag eller produkt beträffande avtalat innehåll och leveranstid.

Konkret innebär policyn: att vi arbetar enligt projektanpassad kvalitetssäkringsplan för konsult- och rörentreprenörsåtagande.Miljöpolicy

Vi ska ständigt sträva efter att vi och våra beställare har möjlighet att verka ekologiskt till skydd för miljön på kort och lång sikt.

Konkret innebär policyn:

 

Att vi ständigt arbetar för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt
och ekonomiskt möjligt.

Att vi ska förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom att påverka utvecklingen av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser samt minska transporter och uppkomst av restprodukter och avfall.Att vi ständigt prövar vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.

Att vi fortlöpande utbildar alla anställda i vårt miljöarbete.

Att vi arbetar så vi uppfyller lagkrav och branschkrav.Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för RörTema AB. Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

RT GAMMAL LOGO W.png

Sociala Medier

Instagram

LinkedIn

Facebook

Meny

Kontor

Kolfallsgatan 6

582 73, Linköping

Tel: 013-13 45 36

info@rortema.se

sakervatten_ram.png
in-logotyp-hoger-rgb.png
bottom of page